1157

בודקי פוליגרףקורס בודקי פוליגרף

"אם עיניו של אדם מתרוצצות לצדדים, אות הוא שמצפונו אינו נקי" ג'וזף סטאלין.

אם גם אתם מסוג האנשים, שאי אפשר לעבוד עליהם, זה הקורס בשבילכם

קורס להכשרת בודקי פוליגרף נועד להקנות לחניכים ידע בשימוש במכונת האמת על מנת להגיע לאבחון אמת/ שקר בכל הנושאים המועלים בתחום הכלכלה והכספים, מהימנות עובדים, בתחומי האישיות, ובכל ענפי המשק הכלכלי הכספי, האישי הביטחוני, תיק שימוש בסדרה של תחומים נלווים בהם פסיכולוגיה, פיזיולוגיה, שיטות וטכניקות אשר בהם ניתן יהיה להגיע להחלטה האם דובר אמת/ שקר.

מטרת הקורס

להקנות לבוגרים ידע תיאורטי ומעשי ומיומנויות נדרשות והפעלת מכשיר הפוליגרף וביצוע מכלול הבדיקות המוצעות ע"י המכשיר. להקנות למשתתפי הקורס ידע בתחומים מדעיים רלוונטיים לעבודת בודק הפוליגרף – פסיכולוגיה ופיזיולוגיה רפואה וכו'. להקנות למשתתפי הקורס הכרות וידע בהיבטים משפטיים ואתיים של בדיקות הפוליגרף.

למי הקורס מיועד?

הקורס מיועד לבעלי רקע בתחומי החקירות הפרטיות והפליליות, בוגרי תואר ברמה האקדמית בעלי ניסיון חיים והכרה בתחומי הכלכלה הכספים המנהל וניסיון וידע בנושא התשאול ותחקור וידע באבחון האדם הנבדק על כל דמותו.

תכנית הלימודים

שיטת הלימוד מתבססת על לימוד פרונטאלי אחד על אחד כאשר במהלך הלימוד תינתן לחניך אפשרות להפעיל את מכונת האמת האנלוגית והממוחשבת.

סה"כ שעות לימוד:

360 שעות+ 60 שעות פרוייקט

משך הקורס:

בין 5-7 חודשים

ימי לימוד:

1-2 ימים בשבוע (משתנה)

שעות הלימוד:

משתנות בהתאם לתלמידים

Facebook