1158

מנהיגות צעירהקורס מנהיגות צעירה

הילדים שלנו היום הם המנהיגים שלנו בעתיד. פרויקט ייחודי לבני נוער, המפתח מנהיגות, אחריות, מעורבות אישית, מודעות ותרומה לקהילה, הדלת שלהם לחיים של שיתוף, אחריות ודוגמא אישית.

תיאור הקורס בצורה מפורטת - לקבל חומרים

מטרות הפרויקט:

פיתוח תשתית של מנהיגות צעירה בקהילה.

הגברת תרומתם של בני הנוער והשתלבותם בקהילה

שיפור הדימוי העצמי והביטחון העצמי של בני הנוער המובילים בפרויקט

מניעת אלימות בקרב בני נוער

הגברת המודעות להתנהגות מונעת ומצבי סיכון בקרב בני נוער

הקניית ידע בתחומי עניין שונים

גירוי בני הנוער להשתלבות עתידית בהובלה ומנהיגות

חיבור הורי החניכים לפרויקט וחיזוק שיתוף הפעולה עם ההורים

הנושאים שיועברו במסגרת הפרויקט:

תקשורת בין אישית

הרצאות בנושא מנהיגות

הרצאות בנושא התנהגות מונעת והגנה עצמית

סדנאות פעילות בנושא הגנה עצמית

קורס החייאה

שפת גוף ותשאול

הכרת הפוליגרף ואמצעי בדיקת מהימנות

משטרה וקהילה

מודיעין ואיסוף מידע

אינטרנט - חשיפה, סיכונים ושימוש מושכל

חשיבה אסטרטגית מול חשיבה טקטית

קבלת החלטות הובלה ומנהיגות

חשיבה יצירתית

התמודדות עם מצבי לחץ

הרצאות בנושא בני נוער במצוקה וחבורות רחוב

פתרון קונפליקטים שלא בדרכי אלימות והנמכת פרופיל אירוע

סמכות הורית והתמודדות עם מתבגרים

בפרויקט ישולבו שני סיורים:

סיור א – עבודה מול המשטרה/שב"ס מול בני נוער/בית משפט

סיור ב – סדנת שטח בנושא קבלת החלטות ומנהיגות בתנאי לחץ.

מדריכי הפרויקט הינם מרצים במכללה בעלי עבר עשיר במסגרות ביטחוניות ובנושאים האמורים לרבות בעבודה מול בני נוער. רכז מלווה הקורס מטעם היחידה – רונן גדקר, משנה למנכ"ל, רכז תחום נוער בסיכון במכללה.

Facebook