1191


קורס משולב: חוקרים פרטיים וקציני ביטחון

המציאות בה אנו חיים כיום מביאה עימה דרישה הולכת וגוברת לביצוע חקירות במגוון רחב של תחומים, כלכליות, ביטוח, אישות וכד' תוך כדי התגברות הצורך בטיפול בפשיעה וטרור בארץ ובעולם. מציאות זו מביאה עימה את הצורך מחד בהכשרת חוקרים פרטיים ומאידך בהרחבת מערכי האבטחה הקיימים בכל ארגון – ציבורי ופרטי.

היחידה הארצית לחקירות וביטחון שמה לה למטרה להכשיר חוקרים פרטיים וקציני ביטחון מיומנים, בעלי ידע מקצועי רחב ומקיף המתאים למילוי תפקידם.

שני המקצועות הנלמדים, חוקר פרטי וקב"ט, משיקים במספר רב של תחומים והידע הנלמד במסלול המשותף יאפשר לבוגר הקורס להגיע לתפקוד יעיל יותר בכל עיסוק שיבחר. הקורס המשולב מחבר בין שני המקצועות ומעניק כישורים ומיומנויות נדרשים למקצועות חוקרים פרטיים וקציני ביטחון בשוק העבודה.

תנאי קבלה:

12 שנות לימוד | ללא עבר פלילי | ראיון אישי

משך הלימודים:

כ-7 חודשי לימוד

סה"כ שעות לימוד:

230 שעות

ימי לימוד:

פעם בשבוע (משתנה)

שעות לימוד:

17:00-20:30

Facebook