1156

ראש משמרת (רמ"ש)קורס ראש משמרת (רמ"ש)

פיתוח ראייה ביטחונית, חשיבה מקצועית ומנהיגות להפעלת צוותי אבטחה בגוף מונחה משטרת ישראל בשגרה ובחירום, בתו תקן המחמיר של משטרת ישראל.

אם דוגמא אישית, רעות ושליחות זורמים בדמכם, מקומכם עימנו!

אוכלוסיית היעד לקורס

כוללת את המועמדים לתפקיד רמ"ש אשר עברו את הבדיקות הביטחונית והפלילית ועונים על דרישות הסף לכניסה לקורס.

במה הקורס מתמקד?

בניהול והנעת פקודים, תפקידי ואחריות הרמ"ש, הדרכה טובה, העברת תדריך, פק"מ, דילמות פיקודיות ותרגילים רבים.

קורס פרונטאלי במוסד להכשרה:

מפגשי למידה בקורס מרוכז בן ארבעה ימים ויומיים במתקן עצמו.

Facebook