1147

חקירות מהימנות עובדיםחקירות מהימנות עובדים

כמו בכל מערכת יחסים, גם בין עובד ומעביד נחוצה מערכת יחסים המושתתת על אמון. בעל עסק מאציל סמכויות, מעניק הרשאות, מפקיד ידע רב וחושף מידע רגיש לעובדיו. מידע שיגיע לידיים הלא נכונות עלול להסב נזק עצום לעסק/ חברה ואף למוטט אותו.

ריגול תעשייתי לטובת מתחרים, גניבות, מעילות ועבירות מוסריות שונות נפוצות בקרב עובדים, ובחקירות מהימנות עובדים תפקידנו, כחוקרים, להעריך את מידת היושר האישי, מידת המסוכנות הפלילית של העומד ומידת אמינותו.

לעיתים קרובות מתגלה כי דווקא עובד וותיק, או כזה המתפקד בדרג מנהלי גבוה, ואפילו עובד מצטיין, אשר לכאורה מבצע עבודתו על הצד הטוב ביותר ולאורך זמן, הוא זה שמהווה סיכון לעסק/חברה. על מנת לצמצם את הסיכון לפגיעה עקב אי נאמנות ואמינות של עובד בעסק/ חברה שלך, אנו ממליצים על 2 אמצעי הזהירות הבאים:

1. מבדק קבלה לעובדים: אבחון מידת היושר והאמינות של המועמד יכולה להעניק למנהל משאבי האנוש ולמנהל המקצועי תמונת מצב רלוונטית. במעמד זה חוקרינו יבחנו את הרקע התעסוקתי של המועמד, יאמתו הצהרות ומסמכים, יבחנו האם קיים חשש לניגוד אינטרסים ועוד.

2. בדיקות תקופתיות: אמינותו של עובד עשויה להתערער עקב נסיבות החיים. רבות מהגניבות/ המעילות במקום העבודה נעשו על ידי עובדים וותיקים ואף מצטיינים, אשר סטו מדרך הישר עקב נסיבות חייהם. על כן, אנו ממליצים על בדיקות תקופתיות בעזרת החוקרים המנוסים והמקצועיים של היחידה.

שירות לקוח סמוי

שירות לקוח סמוי מעניק לבעל העסק אינדיקציה באשר לרמת השירות בעסק, ואף נותן תמונה רחבה באשר למתרחש כאשר בעל העסק איננו. שירות לקוח סמוי מטעם היחידה מעניק לכם תיעוד מוסרט או מוקלט באופן חוקי וקביל, המלווה בדו"ח ממצאי החקירה. שירות לקוח סמוי הוא הדרך הטובה והיעילה לבחון את אופן ההתנהלות ואת דפוס העבודה בעסק שלך.

Facebook