חקירות נכס מוגן- דמי מפתחחקירות נכס מוגן- דמי מפתח

חוקרי היחידה בקיאים בחוקי "הדייר המוגן", על כל היבטיו החוקיים בכל הנוגע לנכסים פרטיים ו/או מסחריים.

בחקירות מסוג זה מתחייבת הכרת החוקים על בוריים, ונבחנים מספר פרמטרים במטרה להגיע אל פתירת הפרשה.

בחקירת נכס מוגן חשוב לוודא כי הדייר אכן הפר את זכויותיו. כמו כן, ייבחנו היבטים נוספים, כגון האם בבעלות הדייר נכס נוסף הרשום תחת שמו, האם בוצעה "נטישה", האם זכויות הנכס עברו לדייר אחר, האם בוצע שיפוץ במבנה ועוד.

החוקרים המנוסים שלנו בקיאים בחוקים, ומתחייבים להגיע אל שורש הבעיה בארץ ובחו"ל. לנו הכלים, הידע והנסיון המאפשרים לנו להגיע אל האמת בכל עת.

Facebook