1139

מקדימים תרופה למכהמקדימים תרופה למכה

ליחידה הארצית לביטחון וחקירות ניסיון רב שנים בייעוץ והקמת מערכי אבטחה במגוון ארגונים, קטנים וגדולים. הצלחת ארגון תלויה במידה רבה ברמת האבטחה, ומנקודת מבטינו, תמיד כדאי להקדים תרופה למכה ולהיות מוכנים לכל התרחישים, שעלולים להיווצר, בכל עת.

לארגון, מכל תחום שהוא, אורבות סכנות רבות מחוץ ומבית. מערך כושל או מצליח יכול לקבוע במידה רבה מאוד את יכולתו של הארגון להתנהל בצורה שוטפת ולאורך זמן.

פתרונות אפקטיביים לאבטחה פיזית מצריכים מיפוי יסודי של כלל אתרי הארגון, זיהוי וסימון נקודות התורפה והצלבת המידע עם תהליכי עבודה ושגרת העבודה בארגון.

Facebook